สายด่วน นายก อบต.ตะโก 

063-6509299

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานควบคุมภายใน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

1.Visi Pembangunan Organisasi Kelurahan Tako

Vision (Visi)

“Masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik. memiliki pendapatan lebih Mengembangkan sumber air untuk konsumsi dan untuk pertanian menjaga keseimbangan lingkungan memimpin masyarakat menjadi kuat”

 
Misi
_ Menjadi organisasi dengan kinerja tinggi dalam bekerja
pembangunan daerah dalam segala dimensi dan mengembangkan sistem manajemen organisasi yang efisien
3. Adanya rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan rencana strategis nasional. di tingkat provinsi dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses partisipasi dari kelompok organisasi sektor publik atau mitra jaringan
4. Mengembangkan administrasi kepegawaian. dengan meningkatkan kapasitas aparatur Organisasi Kelurahan Tako Untuk bekerja secara profesional
. untuk menjadi efektif 6. Mempromosikan
dan mengembangkan infrastruktur, transportasi, dan utilitas umum.
7. Pengembangan teknologi informasi untuk layanan dan manajemen untuk membuatnya lebih cepat, lebih cepat dan lebih efisien
8. Mempromosikan dan mendukung manajemen sumber daya. Alam dan lingkungan yang lestari
9. Pengembangan dan peningkatan pendidikan, baik formal maupun informal, serta kearifan lokal. 10. Mempromosikan
dan mengkoordinasikan pembangunan dengan organisasi publik dan swasta, dengan mengutamakan masyarakat lokal
11. Mengintegrasikan pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat dan masyarakat lokal
12. Meningkatkan kesehatan masyarakat untuk hidup bahagia di masyarakat

10. Tujuan untuk perkembangan
1. Memecahkan masalah kemiskinan rakyat harus menyelesaikan masalah hutang rakyat. Mempromosikan karir bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mata pencaharian mereka. Merevitalisasi tata kehidupan masyarakat sesuai falsafah ekonomi berkecukupan pertanian terpadu pengembangan sumber daya air kecil Pengembangan
pekerjaan 3. Meningkatkan
keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat
4. Memelihara sarana dan prasarana umum
5. Menjaga sumber daya alam dan mencegah pencemaran
lingkungan 6. Mengembalikan seni dan budaya daerah yang baik
7. Meningkatkan kesejahteraan, olah raga, pendidikan, dan
kebersihan yang lebih baik
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 2122 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.76.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,390,662

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
ช่องทางการตอบ (EIT )
ITA 2567
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.