สายด่วน นายก อบต.ตะโก 

063-6509299

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานควบคุมภายใน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน
LPA 2566


  หน้าแรก     ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ  

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

 

 

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่สวนใหญ่เป็นที่ราบสูง    สลับกับที่ดอน   ความสูงระดับน้ำทะเลอยู่ระหว่าง   168  -  182   เมตรจากระดับน้ำทะเล  เป็นที่ราบสูง   75  %   และที่ดอน  25   % ของพื้นที่ทั้งหมด  เป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนทั้งหมด   

       ลักษณะภูมิอากาศมี  3  ฤดูกาล    ได้แก่

-  ฤดูร้อน    ช่วงเดือนมีนาคม   ถึงต้นเดือนมิถุนายน    อากาศร้อนจัด  มีความแห้งแล้งสูง

-  ฤดูฝน      ช่วงปลายเดือนมิถุนายน   ถึงปลายเดือนกันยายน   มีปริมาณน้ำฝนน้อยและมีปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ส่งผลต่อปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค   บริโภค  และน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร

-  ฤดูหนาว     ช่วงเดือนตุลาคม    ถึงเดือนกุมภาพันธ์    มีอากาศหนาวและลมกันโชกแรง

            อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ    28.60    องศาเซลเซียส   อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ   32.16      องศาเซลเซียส   อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ       18.46    องศาเซลเซียส

อาณาเขต           ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตำบลงิ้ว , ตำบลกงรถ  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

                        ทิศใต้      ติดต่อกับ  ตำบลห้วยแถลง,ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา

                        ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ     ตำบลกงรถ    อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

                        ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ     ตำบลทับสวาย    อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 301 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.160.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,064,673

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
ช่องทางการตอบ (EIT )
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.